Årsmøte

Hei!

Årsmøtet i Signaldalen bygdelag avholdes på Brunes bygdehus mandag 22.mars kl.19.00.
Frist for saker til årsmøtet er satt til 1.mars.

Styret v/leder.

Doning 1.august

I dag fikk vi gjort det vi hadde satt oss som mål og mere tel. Trillbåra blei erstatta av større redskap, nokka som gjorde jobben lettere. «Bakkemannskapet» raka og sletta og grasfrøet blei sådd. Nå hadde det vært fint med litt regn for spiringa sin del. Det gamle, falleferdige gjerdet blei fjerna og plenen blei klipt.
Så e må bare ta av meg hatten for dagens dugnadsgjeng, godt jobba!


Ny årsmøtedato!

Årsmøtet avholdes på Brunes torsdag 14.mai kl.19.00.

Etter årsmøtet tar vi gjerne en prat om hva som skal skje med uteområdet mm.

I skrivende stund ser det vel ganske mørkt ut med tanke på å arrangere Signaldalsdagen i år. Med de restriksjonan som e nå så lar det seg ikkje gjennomføre, og det e vel tvilsomt at det vil bli de store endringan ila sommarn.

Vel møtt!

Styret v/leder

Utsettelse av årsmøtet!

Styret i bygdelaget mener at vi må ta kommunens korona-tiltak til etterretning og utsetter årsmøtet.
Vi kommer tilbake med ny dato når det blir mulighet for det, men det blir neppe før etter påske.

Styret v/leder