Rosa Sløyfemarsj

Hei!
Vi må si oss veldig fornøyd med årets Rosa Sløyfe-arrangement. 🙂 Hele 17 deltakere, en stor økning fra i fjor. 15 damer og 2 herrer. Kaffe og kaker kunne nytes etter innkomst.
Vi hadde et lite lotteri blant deltakerne, gevinsten var en stor fruktkurv som Coop Hatteng hadde sponsa. En heldig vinner kunne ta den med seg hem.
Takk til alle som deltok, velkommen tilbake neste år.

Signaldalsdagen

Etter to års pause kunne vi endelig ønske velkommen tel Signaldalsdagen. Og vi va veldig spent, både på vær og besøk. Men været blei bra og folk kom, både på dagen og på festen om kvelden. For første gang va hele arrangementet samla på en plass, nokka som fungerte veldig bra. Det blei grilla, kokt gomme og kjerna smør mm. Så takk tel alle som har stådd på for å få det her tel. Dokk e et flott gjeng! 🙂
Takk tel alle besøkende og tel dem som ga oss fine gevinster tel lotteriet. Og dem som sponsa oss med brus. 🙂

Faste arrangementer

Signaldalsdagen lørdag 13.august.

Parastrimmen: Søndag 24.juli. Start/mål Rognli i Signaldalen. Starttid: 1100-1130. 5 og 10 km. Medalje/årstegn. Voksne kr 60,-, barn under 16 år kr 30,-

Signaldalsmarsjen: Søndag 24.juli. Start/mål Rognli i Signaldalen. Starttid: 1315-1345. 5 og 10 km. Medalje/årstegn. Voksne kr 60,-, barn under 16 år kr 30,-

Årsmøte

Årsmøtet avholdes på Brunes onsdag 30.mars kl.1930. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 7.mars.

Styret v/Rigmor O. Figenschau

GOD JUL!

Året e snart over og julefeiringa e i gang. Og sannelig kom julesnyen som bestilt. Vi e bra heldig!
Ønsker dere alle ei riktig god jul.

Turmarsjer

Parastrimmen: Søndag 25.juli. Start/mål Rognli i Signaldalen. Starttid: 1100-1130. 5 og 10 km. Medalje/årstegn.

Signaldalsmarsjen: Søndag 25.juli. Start/mål Rognli i Signaldalen. Starttid: 1315-1345. 5 og 10 km. Medalje/årstegn.

Arrangør: Signaldalen bygdelag.

Årsmøtereferat

Hei!
Se vedlagte årsmøtereferat. Etter møtet ble det prata litt om hva vi kunne få til i løpet av sommeren. Signaldalsdagen blir det ikke i år heller, men kanskje vi kan få til noe annet utpå høsten. Vi kan iallefall gjøre uteområdet ferdig, male de veggene som står umalt mm. Kom også forslag om å sette opp bord og benker i enden av parkeringsplassen slik at folk som ønsker kan ta en rast der.
Vi håper at vi kan arrangere turmarsjan våres som planlagt, samme helg som i Steindalen. Søndag 25.juli. Alt avhenger av at vi klarer å stille mannskap.

Rigmor 🙂

Referat fra årsmøtet i SiByLa 16.juni kl.1900

Tilstede: Alf-Arne Lund, Rigmor Figenschau,Ellen Rognli, Anbjørg Figenschau, Tore Figenschau, Morten Rognli, Anita Mathisen, Odd-Gunnar Rognli, Ellen Rydningen, Pål Rognli, Birthe Hasle.

Sak 1: Åpning av møtet. Rigmor ønsker velkommen til møtet som ble litt senere enn planlagt pga coronarestriksjoner.

Sak 2: Valg av møteleder og sekretær. Møteleder: Rigmor, sekretær: Ellen Ro.

Sak 3: Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent.

Sak 4: Godkjenning av saksliste. Ingen innvendinger, enstemmig godkjent.

Sak 5: Møteleder leser årsmeldinga. Ingen innvendinger eller spørsmål, enstemmig godkjent.

Sak 6: Regnskap. Et notat ang. feilføring av 70,- kr. Revisorene anbefaler regnskapet godkjent.
Enstemmig godkjent.

Sak 7: Budsjett. Ingen innvendinger. Godkjent.

Sak 8: Innkomne saker. Ingen saker.

Sak 9: Valg.
Det kom ingen motforslag på valgkomiteens innstilling. Det ble derfor gjennomført gjenvalg på alle de som var på valg dette året.

Leder: på valg for et år: Rigmor O. Figenschau, gjenvalg – enstemmig vedtatt.
Styremedlemmer på valg for to år: Ellen Rydningen og Alf Arne Lund, begge tar gjenvalg – enstemmig valgt.
Varamedlem på valg for to år: Anita Mathisen. Tar gjenvalg – enstemmig vedtatt.
Arr.kom.: Guttorm Rognli og Birthe Hasle – enstemmig valgt.
Valgkom.:Leif Skogly på valg, tar gjenvalg. Enstemmig valgt.

Revisorer: Øystein Aspenes og Widar Figenschau. Begge tar gjenvalg – enstemmig valgt.
Huskom.: Torgeir Engstad, Øystein Aspenes, Odd-Gunnar Rognli og Harald Olsborg. Alle tar gjenvalg – enstemmig valgt.

Møtet hevet kl.19.20.
Referent Ellen Rognli.

Solvang 28.juni 2020

Rigmor

Årsmøte

Hei!

Årsmøtet i Signaldalen bygdelag avholdes på Brunes bygdehus mandag 22.mars kl.19.00.
Frist for saker til årsmøtet er satt til 1.mars.

Styret v/leder.