Utsettelse av årsmøtet!

Styret i bygdelaget mener at vi må ta kommunens korona-tiltak til etterretning og utsetter årsmøtet.
Vi kommer tilbake med ny dato når det blir mulighet for det, men det blir neppe før etter påske.

Styret v/leder