Ny årsmøtedato!

Årsmøtet avholdes på Brunes torsdag 14.mai kl.19.00.

Etter årsmøtet tar vi gjerne en prat om hva som skal skje med uteområdet mm.

I skrivende stund ser det vel ganske mørkt ut med tanke på å arrangere Signaldalsdagen i år. Med de restriksjonan som e nå så lar det seg ikkje gjennomføre, og det e vel tvilsomt at det vil bli de store endringan ila sommarn.

Vel møtt!

Styret v/leder