Doning 1.august

I dag fikk vi gjort det vi hadde satt oss som mål og mere tel. Trillbåra blei erstatta av større redskap, nokka som gjorde jobben lettere. «Bakkemannskapet» raka og sletta og grasfrøet blei sådd. Nå hadde det vært fint med litt regn for spiringa sin del. Det gamle, falleferdige gjerdet blei fjerna og plenen blei klipt.
Så e må bare ta av meg hatten for dagens dugnadsgjeng, godt jobba!