Årsmøte

Hei!

Årsmøtet i Signaldalen bygdelag avholdes på Brunes bygdehus mandag 22.mars kl.19.00.
Frist for saker til årsmøtet er satt til 1.mars.

Styret v/leder.