Årsmøte

Årsmøtet avholdes på Brunes onsdag 30.mars kl.1930. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 7.mars.

Styret v/Rigmor O. Figenschau