Turmarsjer

Signaldalsmarsjen
Pasted Graphic 2
Signaldalsmarsjen gikk første gang i 1998, i forbindelse med markeringa av 150-årsminnet for fast bosetting i bygda. Senere har den blitt arrangert hvert år i forbindelse med Signaldalsdagan i august. Marsjen er IVV-godkjent, og deltakerne får medaljer / årsmerker.

Starten er ved gapahuken ved parkeringsplassen i Rognli øverst i dalen, og den 10 kilometer lange turen går videre opp turstien i Parasdalen.
Det var tyskerne som bygde ut denne vegen siste krigsåret 1944-45, og hundrevis av krigsfanger tok de tyngste takene. Man kan ennå se etterlatenskaper fra den tida underveis.

Turen går langs den vakre Paraselva, som fremdeles får renne fritt. Statskog hadde planer om å legge elva i rør, men et enstemmig kommunestyret sa i 2016 nei til de fleste kraftverksplanene i kommunen.

Allerede like etter krigen bygde Jakob Rognli et lysverk her for eget bruk, og spor etter den utbygginga kan fremdelkes ses ved Lysfossen.

I Parasdalen er det flere vakre fosser, og i flomtida særlig gir de turgåere uforglemmelige opplevelser. I disse områdene liker gaupa seg godt, og går man her om vinteren, er man nesten garantert å se ferske gaupespor. Også jerven og elgen trives her, og i april kakler rypene livlig i liene.

Fra Skredbekken like ovenfor Storbakken tar en sti av 90 grader til høyre, og fortsetter ned til gangbru over Paraselva. Herfra kan man se Finnelva og Tverrbekken kaste seg ut over den bratte fjellsida. Nede ved brua er det en lun og fin rasteplass, som mange benytter på sine vandringer.
Brua fikk bygdelaget satt opp på dugnad for noen år siden, og den kosta ikke annet enn en solid dugnadsinnsats.

Vel over brua fortsetter turen opp sikk-sakkvegen som tyskerne bygde opp lia. Til tross for at lia er bratt, er vegen lett å gå. I august skal man være uheldig om man ikke finner blåbær og molter her.

Endepunktet for turmarsjen var tidligere oppe ved den gamle bru-ruinen ved Finndalselva. Her skulle tyskerne bygge bru over elva, men den ble ikke helt ferdig før krigen var slutt. Brua stod helt til i slutten av 1990-åra. Da måtte den gi tapt for naturkreftene, og i dag kan man bare se pillarene som står igjen.
Det ble gjort henvendelser til Storfjord kommune med sikte på å få brua sikra og restaurert mens den ennå stod. Det var fåfengt.
Herfra er det flott utsikt over Parasdalen og øvre del av Signaldalen, og herfra er det flere muligheter om man vil gå videre.

I dag er ruta endra. Turmarsjen følger nå stien oppover Parasdalen i retning Gappohyttene til Skolehytta , som er endestasjon for marsjen.

Pasted Graphic 3

Parastrimmen

starter også ved p-plassen ved Rognli gård, og går oppover den ville og vakre Stordalen. Noen hundre meter etter start følger man først det som før 2 vk skulle bli mellomriksveg til Sverige, og senere vegen tyskerne bygde innover dalen til leiren Saltzburg og en rekke bunkere og dekningsrom i Lyngen-linja. Endepunktet er ved trimpostkassen der vegen slutter, og stien videre innover dalen begynner.