Andre aktiviteter

St.Hans795
St. Hans på Brunes.

Signaldalen bygdelag har tidligere hatt en rekke aktiviteter i løpet av året. Det største løftet, og omtrent det eneste som fortsatt er i live, er Signaldalsdagan, bærebjelken i lagets øknomi. «Dagan» blei arrangert første gang i 1998, i forbindelse med 150-årsjubileet for fast bosetting i bygda, og har vært arrangert hvert år siden..

Julemessa har også vært en tradisjon. De første åra ble den arrangert på Hatteng, men flytta så «heim» til Huset. På julemessa ble det solgt mange slags artikler velegna som julegaver til store og små. Alt heimelaga. På julemessa pleide nissen å dukke opp i grillhuset. Et par-tre år ble det også arrangert hundekjøring for de små (hvis forholdene tillot det) og det var kafé. Julemessa har ikke vært arrangert siden 2014.

Minneskirennet, et to-dagers turrenn på ski til minne om flyktningetrafikken under krigen. Signaldalen bygdelag arrangerte rennet sammen med Øverbygd IL til 2005. Rennet pleide å samle over 100 deltakere, og første renn gikk i 1995.

Ellers var det en tradisjon i laget å samle store og små til allsidig snølek i Løkstadbakken hver påskeaften, såfremt det var snø. Siden 2011 ble dette arrangementet blitt erstatta av Seterkafé på Olsborgsetra, men også den er «nedlagt».

Noen av medlemmene pleier fremdeles å feire St. Hans på lagets bål- og grillplass på elvekanten, men den årlige medlemsfesten på høsten er ikke mer. Juleverkstedet med førjulsbesøk av nissen, er også historie.