Årsmøte

Årsmøtet avholdes på Brunes onsdag 30.mars kl.1930. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 7.mars.

Styret v/Rigmor O. Figenschau

GOD JUL!

Året e snart over og julefeiringa e i gang. Og sannelig kom julesnyen som bestilt. Vi e bra heldig!
Ønsker dere alle ei riktig god jul.

Turmarsjer

Parastrimmen: Søndag 25.juli. Start/mål Rognli i Signaldalen. Starttid: 1100-1130. 5 og 10 km. Medalje/årstegn.

Signaldalsmarsjen: Søndag 25.juli. Start/mål Rognli i Signaldalen. Starttid: 1315-1345. 5 og 10 km. Medalje/årstegn.

Arrangør: Signaldalen bygdelag.

Årsmøtereferat

Hei!
Se vedlagte årsmøtereferat. Etter møtet ble det prata litt om hva vi kunne få til i løpet av sommeren. Signaldalsdagen blir det ikke i år heller, men kanskje vi kan få til noe annet utpå høsten. Vi kan iallefall gjøre uteområdet ferdig, male de veggene som står umalt mm. Kom også forslag om å sette opp bord og benker i enden av parkeringsplassen slik at folk som ønsker kan ta en rast der.
Vi håper at vi kan arrangere turmarsjan våres som planlagt, samme helg som i Steindalen. Søndag 25.juli. Alt avhenger av at vi klarer å stille mannskap.

Rigmor 🙂

Referat fra årsmøtet i SiByLa 16.juni kl.1900

Tilstede: Alf-Arne Lund, Rigmor Figenschau,Ellen Rognli, Anbjørg Figenschau, Tore Figenschau, Morten Rognli, Anita Mathisen, Odd-Gunnar Rognli, Ellen Rydningen, Pål Rognli, Birthe Hasle.

Sak 1: Åpning av møtet. Rigmor ønsker velkommen til møtet som ble litt senere enn planlagt pga coronarestriksjoner.

Sak 2: Valg av møteleder og sekretær. Møteleder: Rigmor, sekretær: Ellen Ro.

Sak 3: Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent.

Sak 4: Godkjenning av saksliste. Ingen innvendinger, enstemmig godkjent.

Sak 5: Møteleder leser årsmeldinga. Ingen innvendinger eller spørsmål, enstemmig godkjent.

Sak 6: Regnskap. Et notat ang. feilføring av 70,- kr. Revisorene anbefaler regnskapet godkjent.
Enstemmig godkjent.

Sak 7: Budsjett. Ingen innvendinger. Godkjent.

Sak 8: Innkomne saker. Ingen saker.

Sak 9: Valg.
Det kom ingen motforslag på valgkomiteens innstilling. Det ble derfor gjennomført gjenvalg på alle de som var på valg dette året.

Leder: på valg for et år: Rigmor O. Figenschau, gjenvalg – enstemmig vedtatt.
Styremedlemmer på valg for to år: Ellen Rydningen og Alf Arne Lund, begge tar gjenvalg – enstemmig valgt.
Varamedlem på valg for to år: Anita Mathisen. Tar gjenvalg – enstemmig vedtatt.
Arr.kom.: Guttorm Rognli og Birthe Hasle – enstemmig valgt.
Valgkom.:Leif Skogly på valg, tar gjenvalg. Enstemmig valgt.

Revisorer: Øystein Aspenes og Widar Figenschau. Begge tar gjenvalg – enstemmig valgt.
Huskom.: Torgeir Engstad, Øystein Aspenes, Odd-Gunnar Rognli og Harald Olsborg. Alle tar gjenvalg – enstemmig valgt.

Møtet hevet kl.19.20.
Referent Ellen Rognli.

Solvang 28.juni 2020

Rigmor

Årsmøte

Hei!

Årsmøtet i Signaldalen bygdelag avholdes på Brunes bygdehus mandag 22.mars kl.19.00.
Frist for saker til årsmøtet er satt til 1.mars.

Styret v/leder.